%AM, %11 %445 %2016 %11:%čvc

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči vzroste od srpna o deset procent. Lidé se zdravotním postižením od srpna dostanou vyšší příspěvek na péči.

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách, která ho zvyšuje o deset procent.
Nově upravena budou i pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb - v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby. A na dva miliony se zvyšuje pokuta za provozování sociálních služeb bez registrace.
„Příspěvek na péči se zvýší poprvé od roku 2007, kdy byl zaveden.

Jsem proto velmi ráda, že poslankyně a poslanci náš návrh podpořili. Deseti procentní navýšení považuji za naprosté minimum,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Výše příspěvku od 1. 8. 2016 za kalendářní měsíc
Stupeň závislosti  mladší 18 let starší 18 let
I. lehká závislost 3 300 880
II. středně těžká závislost 6 600 4 400
III. těžká závislost 9 900 8 800
IV. úplná závislost 13 200 13 200

Novela zákona o sociálních službách se zabývá též poskytováním sociálních služeb bez příslušného oprávnění, tj. bez registrace. Sankce za poskytování nelegálních sociálních služeb se zvyšuje z jednoho na dva miliony korun. Kontrolní orgány krajů budou nově oprávněny provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci. Budou tak moci lépe reagovat a předcházet případům sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování.

Současně se v zákoně o sociálních službách upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta. Upravuje se postup v případě, kdy klient, který není schopen sám vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby. Na tuto úpravu navazuje novela zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o vyslovení nepřípustnosti držení osoby v zařízení sociálních služeb.

Zdroj MPSV